เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนปฎิบัติการประจำปี

                                                                           
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1705681318.pdf         


รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1679033616.pdf                                     
                                                                                                                          

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2562
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1578984455.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562


รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1578926956.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1578984338.jpg

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1516780193.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1516777031.pdf

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803060.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803448.pdf

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2558
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481802835.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803404.pdf


รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2557
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481802698.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803290.pdf

รายละเอียดแผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2556-2559
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803834.pdf

 
^