เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
 

ภาพกิจกรรม

Loading...


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์ม [27 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 58

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 60 [26 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 30

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png ฟอร์ม SAR+SSR งานประกันคุณภาพ [18 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 21

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png SAR 2559 [12 มิ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 6

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png บทคัดย่องานวิจัย : นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ [05 พ.ค. 2560] ดาวน์โหลด 22

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png เอกสารประมูลร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว [13 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 15

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png ประกาศประมูลร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว [13 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 10

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาระดับชั้นปวช. ปีการศึกษา2560 [23 ม.ค. 2560] ดาวน์โหลด 315

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาระดับชั้นปวช.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา2560 [23 ม.ค. 2560] ดาวน์โหลด 131

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png รายการและอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ [18 ก.ย. 2559] ดาวน์โหลด 67

ดูทั้งหมด

^