เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Download

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี 64 + ฟอร์มเปล่.rar
rar

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี 64 + ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงิน สอศ ปี 65

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2563 เวลา 10:06 น., ดาวน์โหลด 5, ขนาดของ ไฟล์ 32.23 KB}

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี 2564.docx
docx

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี 2564

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2563 เวลา 10:02 น., ดาวน์โหลด 2, ขนาดของ ไฟล์ 28.31 KB}

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 63.docx
docx

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 63

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2563 เวลา 10:01 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 34.09 KB}

บันทึกข้อความติดตามโครงการ งบ 63.pdf
pdf

บันทึกข้อความติดตามโครงการ งบ 63

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2563 เวลา 10:00 น., ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 224.38 KB}

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องก.pdf
pdf

เกณฑ์การแข่งขันทักษะ

{อัปโหลดล่าสุด 06 ธ.ค. 2562 เวลา 10:10 น., ดาวน์โหลด 50, ขนาดของ ไฟล์ 538.5 KB}

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเ.pdf
pdf

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดย นายสมหมาย ศรีสุทธิ์

{อัปโหลดล่าสุด 21 พ.ค. 2562 เวลา 12:23 น., ดาวน์โหลด 42, ขนาดของ ไฟล์ 1.99 MB}

เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย.pdf
pdf

เกณฑ์ กติกา

{อัปโหลดล่าสุด 03 ธ.ค. 2561 เวลา 14:17 น., ดาวน์โหลด 53, ขนาดของ ไฟล์ 1.95 MB}

สูจิบัตร กติกาแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมื.pdf
pdf

สูจิบัตร กติกาแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2561 เวลา 17:12 น., ดาวน์โหลด 106, ขนาดของ ไฟล์ 1.93 MB}

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี-62.rar
rar

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี-62

{อัปโหลดล่าสุด 17 ส.ค. 2561 เวลา 09:24 น., ดาวน์โหลด 25, ขนาดของ ไฟล์ 31.83 KB}

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 61.docx
docx

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี-61

{อัปโหลดล่าสุด 14 ส.ค. 2561 เวลา 22:44 น., ดาวน์โหลด 45, ขนาดของ ไฟล์ 34.49 KB}

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี 2562.docx
docx

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2562

{อัปโหลดล่าสุด 14 ส.ค. 2561 เวลา 22:43 น., ดาวน์โหลด 70, ขนาดของ ไฟล์ 28.36 KB}

เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN / แบบประเมินสมรรถนะ .rar
rar

เอกสารประกอบ

{อัปโหลดล่าสุด 10 ส.ค. 2561 เวลา 12:58 น., ดาวน์โหลด 16, ขนาดของ ไฟล์ 970.08 KB}

เอกสารประกอบการบรรยาย PLC (Final).docx
docx

เอกสารประกอบการบรรยาย PLC (Final)

{อัปโหลดล่าสุด 10 ส.ค. 2561 เวลา 12:37 น., ดาวน์โหลด 26, ขนาดของ ไฟล์ 298.89 KB}

คู่มือการจัดทำ LOG BOOK.pdf
pdf

คู่มือการจัดทำ LOG BOOK พร้อมตัวอย่างการทำ

{อัปโหลดล่าสุด 10 ส.ค. 2561 เวลา 12:09 น., ดาวน์โหลด 15, ขนาดของ ไฟล์ 5.2 MB}

เครื่องมืองานประกันคุณภาพภายใน (Sar, Ssr) ประจำปีก.rar
rar

เครื่องมืองานประกันคุณภาพภายใน (Sar, Ssr) ประจำปีการศึกษา 2560

{อัปโหลดล่าสุด 28 มี.ค. 2561 เวลา 13:43 น., ดาวน์โหลด 56, ขนาดของ ไฟล์ 2.45 MB}

บทคัดย่องานวิจัย : นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล.pdf
pdf

บทคัดย่องานวิจัย : นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล

{อัปโหลดล่าสุด 31 ธ.ค. 2560 เวลา 08:23 น., ดาวน์โหลด 26, ขนาดของ ไฟล์ 657.49 KB}

แบบฟอร์มการเขียนโครงการตาม พ.ร.บ.ปี 2561.docx
docx

แบบฟอร์ม

{อัปโหลดล่าสุด 27 ก.ค. 2560 เวลา 14:47 น., ดาวน์โหลด 111, ขนาดของ ไฟล์ 30.33 KB}

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี-60.docx
docx

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 60

{อัปโหลดล่าสุด 26 ก.ค. 2560 เวลา 17:20 น., ดาวน์โหลด 56, ขนาดของ ไฟล์ 30.65 KB}

ฟอร์ม SAR+SSR.rar
rar

ฟอร์ม SAR+SSR งานประกันคุณภาพ

{อัปโหลดล่าสุด 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:01 น., ดาวน์โหลด 51, ขนาดของ ไฟล์ 1.02 MB}

SAR 2559.pdf
pdf

SAR 2559

{อัปโหลดล่าสุด 12 มิ.ย. 2560 เวลา 14:07 น., ดาวน์โหลด 15, ขนาดของ ไฟล์ 4 MB}
^