เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Download

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงิน-สอศ. ปี 2568.rar
rar

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงิน-สอศ.-ปี-68

{อัปโหลดล่าสุด 11 ก.ย. 2566 เวลา 12:21 น., ดาวน์โหลด 19, ขนาดของ ไฟล์ 12.86 KB}

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้ ปี 2567.rar
rar

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี-67

{อัปโหลดล่าสุด 11 ก.ย. 2566 เวลา 12:21 น., ดาวน์โหลด 10, ขนาดของ ไฟล์ 16.28 KB}

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี 2567.docx
docx

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2567

{อัปโหลดล่าสุด 11 ก.ย. 2566 เวลา 12:19 น., ดาวน์โหลด 22, ขนาดของ ไฟล์ 23.63 KB}

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 2566.docx
docx

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี-66

{อัปโหลดล่าสุด 11 ก.ย. 2566 เวลา 12:18 น., ดาวน์โหลด 13, ขนาดของ ไฟล์ 28.49 KB}

แบบฟอร์มโครงการ - คำขอครุภัณฑ์เงินรายได้ ปี 66 และ.rar
rar

แบบฟอร์มโครงการ - คำขอครุภัณฑ์เงินรายได้และเงิน สอศ. ปี 2566-2567

{อัปโหลดล่าสุด 12 ก.ย. 2565 เวลา 17:43 น., ดาวน์โหลด 76, ขนาดของ ไฟล์ 89.32 KB}

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้ ปี 65.pdf
pdf

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้ ปี 65

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2564 เวลา 12:55 น., ดาวน์โหลด 15, ขนาดของ ไฟล์ 36.14 KB}

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงิน สอศ. ปี 66.pdf
pdf

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงิน สอศ. ปี 66

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2564 เวลา 12:54 น., ดาวน์โหลด 11, ขนาดของ ไฟล์ 66.48 KB}

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 64.docx
docx

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 64

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2564 เวลา 12:51 น., ดาวน์โหลด 24, ขนาดของ ไฟล์ 33.98 KB}

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2565.docx
docx

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2565

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2564 เวลา 12:50 น., ดาวน์โหลด 25, ขนาดของ ไฟล์ 28.15 KB}

ฟอร์มงานประกัน SAR-63 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว.rar
rar

ฟอร์มงานประกัน SAR-63 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

{อัปโหลดล่าสุด 28 เม.ย. 2564 เวลา 14:39 น., ดาวน์โหลด 66, ขนาดของ ไฟล์ 6.69 MB}

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี 64 + ฟอร์มเปล่.rar
rar

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี 64 + ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงิน สอศ ปี 65

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2563 เวลา 10:06 น., ดาวน์โหลด 21, ขนาดของ ไฟล์ 32.23 KB}

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี 2564.docx
docx

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี 2564

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2563 เวลา 10:02 น., ดาวน์โหลด 25, ขนาดของ ไฟล์ 28.31 KB}

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 63.docx
docx

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 63

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2563 เวลา 10:01 น., ดาวน์โหลด 12, ขนาดของ ไฟล์ 34.09 KB}

บันทึกข้อความติดตามโครงการ งบ 63.pdf
pdf

บันทึกข้อความติดตามโครงการ งบ 63

{อัปโหลดล่าสุด 30 ส.ค. 2563 เวลา 10:00 น., ดาวน์โหลด 12, ขนาดของ ไฟล์ 224.38 KB}

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องก.pdf
pdf

เกณฑ์การแข่งขันทักษะ

{อัปโหลดล่าสุด 06 ธ.ค. 2562 เวลา 10:10 น., ดาวน์โหลด 58, ขนาดของ ไฟล์ 538.5 KB}

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเ.pdf
pdf

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น โดย นายสมหมาย ศรีสุทธิ์

{อัปโหลดล่าสุด 21 พ.ค. 2562 เวลา 12:23 น., ดาวน์โหลด 61, ขนาดของ ไฟล์ 1.99 MB}

เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย.pdf
pdf

เกณฑ์ กติกา

{อัปโหลดล่าสุด 03 ธ.ค. 2561 เวลา 14:17 น., ดาวน์โหลด 59, ขนาดของ ไฟล์ 1.95 MB}

สูจิบัตร กติกาแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมื.pdf
pdf

สูจิบัตร กติกาแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ

{อัปโหลดล่าสุด 22 พ.ย. 2561 เวลา 17:12 น., ดาวน์โหลด 121, ขนาดของ ไฟล์ 1.93 MB}

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี-62.rar
rar

ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์เงินรายได้-ปี-62

{อัปโหลดล่าสุด 17 ส.ค. 2561 เวลา 09:24 น., ดาวน์โหลด 30, ขนาดของ ไฟล์ 31.83 KB}

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 61.docx
docx

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี-61

{อัปโหลดล่าสุด 14 ส.ค. 2561 เวลา 22:44 น., ดาวน์โหลด 52, ขนาดของ ไฟล์ 34.49 KB}
^