เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บริษัท STS Group ประชาสัมพันธ์

24 สิงหาคม 2560 บริษัท STS Group ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าทำงานกับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการก่อสร้าง
ณ อาคารอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^