เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายการก้าวไปข้างหน้า ถ่ายทำ สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันส่วนบุคคล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานจากช่อง NBT รายการก้าวไปข้างหน้า ถ่ายทำ สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันส่วนบุคคล "สารพัดล็อค" ได้รับการคัดเลือกสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของบริษัท เชฟรอน และ สวทช.
1
^