เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

FIX IT CENTER ทีมซ่อม ณ หมู่บ้านทางหลวง

วันที่ 14 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จัดตั้งศูนย์ FIX IT CENTER ทีมซ่อม ณ หมู่บ้านทางหลวง หมู่ 9 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อให้บริการประชาชน
1
^