เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

7 พฤษภาคม 2561 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา กิจกรรมสัมนาหลังฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 นำโดยนายสันติ กำลัง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบ
1
^