เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ได้จัดการประเมิณนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาขนาดใหญ่
1
^