เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2559

นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดนครธรรม ตำบลวัฒนานนคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
1
^