เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอสโซ่ระดับภาค

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26 ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
^