เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ได้ส่งมอบสายอากาศ ให้กับ กรมทหารพรานที่ 13

วันที่20 พฤษภาคม 2564 รองศิริพงษ์ ฟองสันเทียะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ อินทร์คำ และคณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้ส่งมอบสายอากาศ ให้กับ กรมทหารพรานที่ 13
1
^