เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การจับฉลากกีฬาระดับภาค สุดสาครเกมส์

การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11 สุดสาครเกมส์ จังหวัดระยอง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
^