เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้กล่าวต้อนรับและแนะนำครูผู้สอน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำครูผู้สอนใหม่ 9 ท่าน
1
^