เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ 22 มิถุนายน 2564โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันไข้เลือดออกในสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^