เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมบนโยบายการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนา

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์
1
^