เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
โดยมี นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม
1
^