เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ให้บริการประชาชนในโครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วันที่ 31ก.ค.และ1 ส.ค.64. นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว. มอบหมายให้งานโครงการพิเศษและบริการขุมชน ออกให้บริการประชาชนในโครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมขน
1
^