เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

จัดการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างาน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
โดยมี ท่านสุเทพ แก่งสันเทียะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษ
1
^