เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ระบบติดตั้งทีวีระบบอินเทอร์เน็ตระบบไฟฟ้าติดตั้ง

ระบบติดตั้งทีวีระบบอินเทอร์เน็ตระบบไฟฟ้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยขอบคุณแผนกอิเล็คทรอนิกส์ เทคนิคคอมและแผนกช่างไฟฟ้ากำลังที่ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งระบห้องศุนย์ความเป็นเลิศแผนกช่างก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
1
^