เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือติดตามโครงการรณรงค์ป้องกัน

วันที่ 14 กันยายน 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครื่องมือติดตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านระบบออนไลน์
1
^