เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา บริการทางการแพทย์ ระดับชาติ

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา บริการทางการแพทย์ ระดับชาติ????ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมปางสีดา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วดำเนินการโดย แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
1
^