เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

วันที่ 29 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โดยวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว กับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
1
^