เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมเพื่อพิจารณาตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
1
^