เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปี 2559

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
^