เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประธานในพิธี
1
^