เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีเปิดการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนเยี่ยมชมศูนย์ซ่อม

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเข้าร่วมพิธีเปิด "การตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน นักศึกษา เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix It Center พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
1
^