เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดงและเกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดงและเกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ IYRC Online 2021ของบริษัทซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัดระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2564
1
^