เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เข้าร่วมในพิธีเปิดมอบเครื่องหมายประจำตำแหน่ง

หอประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาชมรมวิชาชีพ และนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้ส่งมอบเครื่องหมายประจำตำแหน่ง ปี 2565
1
^