เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับครูผู่ช่วย รองอำนวยการ

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองสัญญา งาสระน้อย เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
1
^