เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม๑ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^