เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 คุลาคม 2559 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
1
^