เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

- กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1513762765.pdf

- เกณฑ์ กติกา การแข่งขัน
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1513762856.pdf

- เกณฑ์การให้คะแนน
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1513762913.pdf

- คำชี้แจงเพิ่มเติม

http://www.sktc.ac.th/datas/file/1513762928.pdf

Relate

^