เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
 

ภาพกิจกรรม

Loading... 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png เครื่องมืองานประกันคุณภาพภายใน (Sar, Ssr) ประจำปีการศึกษา 2560 [28 มี.ค. 2561] ดาวน์โหลด 18

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png บทคัดย่องานวิจัย : นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล [31 ธ.ค. 2560] ดาวน์โหลด 16

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์ม [27 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 94

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/docx.png แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 60 [26 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 44

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png ฟอร์ม SAR+SSR งานประกันคุณภาพ [18 ก.ค. 2560] ดาวน์โหลด 36

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png SAR 2559 [12 มิ.ย. 2560] ดาวน์โหลด 8

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png บทคัดย่องานวิจัย : นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ [05 พ.ค. 2560] ดาวน์โหลด 35

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png เอกสารประมูลร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว [13 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 23

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/pdf.png ประกาศประมูลร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว [13 มี.ค. 2560] ดาวน์โหลด 13

http://www.sktc.ac.th/skin/ext/rar.png ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาระดับชั้นปวช. ปีการศึกษา2560 [23 ม.ค. 2560] ดาวน์โหลด 426

ดูทั้งหมด

^