เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายจรัส เล่ห์สิงห์

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายชัยสิทธิ์ คุณริยา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

^