เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 • thumbnail

  นายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายชัยสิทธิ์ คุณริยา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายฐปกร รักษาศีล

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

^