เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

22 ธ.ค. 2564 0 1

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e biding

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

15 ธ.ค. 2564 0 171

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พ.ย. 2564 0 201

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานชั้ันเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานชั้ันเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พ.ย. 2564 0 243

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานชั้ันเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding

เอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีการประสาน (TIG PuLSE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
^