เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ และจบการศึกษาแล้ว  ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ และจบการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

28 ส.ค. 2560 0 41

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ และจบการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว นางสาวเอื้องฟ้า คราวงษ์ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว จำหน่ายกาแฟสด และเบเกอรี่ ที่อยู่ 107 หมู่ 4 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว สถานที่ตั้ง ปั้มน้ำมันบา

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs (แค่ 1 นาที ก็มีเงินได้)
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs (แค่ 1 นาที ก็มีเงินได้)

01 ส.ค. 2560 0 38

ETDA เอ็ตด้า สสว มุ่งพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำอีคอมเมิร์ซให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ให้น่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน และมั่นคงปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs เพื่อยกขีดระดับความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs OTOP ให้เข้าสู่ธุรกิ..

ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560
ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560

04 ก.ค. 2560 0 78

มูลนิธิทวี บุณยะเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำ 2560 จำนวน 5 ทุน ทุนมูลค่าละ 25000 บาท ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ทุน ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา 2 ทุน

บทคัดย่องานวิจัย : นายธีรพงษ์  วงศ์ประเสริฐ
บทคัดย่องานวิจัย : นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ

05 พ.ค. 2560 0 128

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง แรงจูงในการเข้าเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผู้วิจัย นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ

ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

13 มี.ค. 2560 0 214

ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและเอกสารประมูลร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 13 มี ค 60 21 มี ค 60 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ อาคารอ านวยการ ชั้น 3 ห้องพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

^