เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

10 พ.ค. 2565 0 61

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

10 พ.ค. 2565 0 32

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 3 อัตรา

06 พ.ค. 2565 0 29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักเรียน นักศึกษารอบพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักเรียน นักศึกษารอบพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

17 ก.พ. 2565 0 212

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักเรียน นักศึกษารอบพิเศษ โควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019ประจำภาคเรียนที่2/2564
ประกาศเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019ประจำภาคเรียนที่2/2564

01 ก.พ. 2565 0 104

ประกาศเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019ประจำภาคเรียนที่2 2564

ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

27 ม.ค. 2565 0 149

ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

21 ม.ค. 2565 0 354

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

17 ม.ค. 2565 0 111

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่อง การขยายระยะเวลาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

14 ม.ค. 2565 0 495

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

^