เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประการศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะเบียน) จำนวน ๑ อัตรา
ประการศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะเบียน) จำนวน ๑ อัตรา

08 พ.ค. 2560 0 176

ประการศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

บทคัดย่องานวิจัย : นายธีรพงษ์  วงศ์ประเสริฐ
บทคัดย่องานวิจัย : นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ

05 พ.ค. 2560 0 25

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง แรงจูงในการเข้าเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผู้วิจัย นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จำนวน ๑ อัตรา

04 พ.ค. 2560 0 68

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา

16 เม.ย. 2560 0 248

รับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา โดยเปิดรับในแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา และช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

13 มี.ค. 2560 0 86

ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและเอกสารประมูลร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 13 มี ค 60 21 มี ค 60 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ อาคารอ านวยการ ชั้น 3 ห้องพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ (ครู) จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาช่างยนต์
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ (ครู) จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาช่างยนต์

08 มี.ค. 2560 0 231

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ครู จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาช่างยนต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข่าวโครงการ การอบรมสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ข่าวโครงการ การอบรมสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา

20 ก.พ. 2560 0 88

ข่าวโครงการ การอบรมสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 แก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

^