เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 4 อัตรา
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 4 อัตรา

01 พ.ค. 2561 0 385

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1 ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา 2 ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา 3 ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดคลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561

27 เม.ย. 2561 0 208

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

04 เม.ย. 2561 0 618

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ผ่านการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ (ระบบปกติ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ผ่านการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ (ระบบปกติ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561

04 เม.ย. 2561 0 1,014

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ผ่านการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ระบบปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว : นายสมศักดิ์  คำสนิท
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว : นายสมศักดิ์ คำสนิท

22 มี.ค. 2561 0 188

ไฟล์บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว คลิ๊ก

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว : นายสมศักดิ์  คำสนิท
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว : นายสมศักดิ์ คำสนิท

22 มี.ค. 2561 0 168

ไฟล์บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ สระแก้ว คลิ๊ก

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

01 มี.ค. 2561 0 326

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ดังนี้ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 อัตรา 2 เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว มอบตัวเป็นนักเรียนนักศึกษา (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว มอบตัวเป็นนักเรียนนักศึกษา (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2561

26 ม.ค. 2561 0 1,303

ประกาศรายชื่อ นักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัว มอบตัวเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ทักษะงานฝึกฝีมือ)
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ทักษะงานฝึกฝีมือ)

21 ธ.ค. 2560 0 303

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝึกฝีมือ สามารถดาวน์โหลดกติกาได้ตามลิ้งค์ด้้านล่างนี้ http: www sktc ac th datas file 1513840288 pdf

^