เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560
ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560

04 ก.ค. 2560 0 35

มูลนิธิทวี บุณยะเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำ 2560 จำนวน 5 ทุน ทุนมูลค่าละ 25000 บาท ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ทุน ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา 2 ทุน

บทคัดย่องานวิจัย : นายธีรพงษ์  วงศ์ประเสริฐ
บทคัดย่องานวิจัย : นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ

05 พ.ค. 2560 0 86

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง แรงจูงในการเข้าเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทวิศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผู้วิจัย นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ

ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

13 มี.ค. 2560 0 165

ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและเอกสารประมูลร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 13 มี ค 60 21 มี ค 60 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ อาคารอ านวยการ ชั้น 3 ห้องพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ (ครู) จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาช่างยนต์
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ (ครู) จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาช่างยนต์

08 มี.ค. 2560 0 319

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ครู จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาช่างยนต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข่าวโครงการ การอบรมสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ข่าวโครงการ การอบรมสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา

20 ก.พ. 2560 0 129

ข่าวโครงการ การอบรมสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 แก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

^