เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

09 ธ.ค. 2562 0 65

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำห้องเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำห้องเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563

22 พ.ค. 2563 0 4,485

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาประจำห้องเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปวช และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ปวส ประจำปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปวช รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก gt; gt; gt; gt; g..

เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)
เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

17 เม.ย. 2563 0 142

เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม ระดับปวช และ ปวส ตั้งแต่วันที่ 17 25 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์เว็บไซต์ http: datacenter vec go th vec web login htm mode=admission

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

14 ม.ค. 2563 0 126

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต ทล บ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

12 ธ.ค. 2562 0 244

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ประจำปีการศึกษา 2563

^