เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา

16 เม.ย. 2560 0 91

รับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา โดยเปิดรับในแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา และช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

13 มี.ค. 2560 0 65

ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าศูนย์อาหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและเอกสารประมูลร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 13 มี ค 60 21 มี ค 60 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ อาคารอ านวยการ ชั้น 3 ห้องพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ (ครู) จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาช่างยนต์
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ (ครู) จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาช่างยนต์

08 มี.ค. 2560 0 154

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ครู จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาช่างยนต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ข่าวโครงการ การอบรมสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ข่าวโครงการ การอบรมสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา

20 ก.พ. 2560 0 73

ข่าวโครงการ การอบรมสัมมนาการดำเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 แก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2560

13 ธ.ค. 2559 0 1,614

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบโควต้า ปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้น ปวช สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโ..

^