เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ (CVM) หลักสูตร การสร้างและจัดการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ (CVM) หลักสูตร การสร้างและจัดการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit

05 มี.ค. 2567 0 182

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ CVM หลักสูตร การสร้างและจัดการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit คลิ๊กดูรายละเอียด gt; gt; gt; http: www sktc ac th datas file 1709634891 pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ (CVM) หลักสูตร การสร้างและจัดการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ (CVM) หลักสูตร การสร้างและจัดการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit

05 มี.ค. 2567 0 100

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ CVM หลักสูตร การสร้างและจัดการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit คลิ๊กดูรายละเอียด gt; gt; gt; http: www sktc ac th datas file 1709634891 pdf

^