เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลล์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563
เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลล์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

17 มี.ค. 2564 0 72

กำหนดการ gt; gt; gt; gt;http: www sktc ac th datas file 1615977732 pdf เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ gt; gt; gt; gt;http: www sktc ac th datas file 1615977811 pdf

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563
เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

10 มี.ค. 2564 0 147

กำหนดการการแข่งทักษะวิชาชีพ รายละเอียด gt; gt; gt; http: www sktc ac th datas file 1615341733 pdf การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รายละเอียด gt; gt; gt; http: www sktc ac th datas file 1615342088 pdf เกณฑ์การแข่งทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ..

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

19 ธ.ค. 2563 0 1,634

รายละเอียดการับสมัครเรียน http: www sktc ac th datas file 1608352860 pdf เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน http: www sktc ac th datas file 1608354304 jpg ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน http: www sktc ac th datas file 1608354709 pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ส่วนที่3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมมรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ส่วนที่3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมมรถนะ

23 พ.ย. 2563 0 148

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ส่วนที่3 สัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมมรถนะ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 2 อัตรา

28 ต.ค. 2563 0 321

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครู จำนวน 2 อัตรา สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา สาขาการตลาด 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติ่ม http: www sktc ac th datas file 1603681823 pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

23 ก.ย. 2563 0 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และงานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

09 ธ.ค. 2562 0 169

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม

^