เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

14 ม.ค. 2563 0 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต ทล บ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

12 ธ.ค. 2562 0 12

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ประจำปีการศึกษา 2563

เรียนเชิญผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เลขานุการ และเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทุกทักษะ
เรียนเชิญผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เลขานุการ และเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทุกทักษะ

25 พ.ย. 2562 0 1

เรียนเชิญผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการ เลขานุการ และเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทุกทักษะ และกิจกรรมทุกกิจกรรมในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค

25 พ.ย. 2562 0 1

เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09 30 น ณห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

1
^