เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค-19
เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค-19

08 ก.ค. 2564 0 16

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสไคไรน่า ๒๑๑๙ COMD 19 มีการแพร่ระบาดไปยังหลายพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จึงขอประกาศมาตรการในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลล์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563
เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลล์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563

17 มี.ค. 2564 0 139

กำหนดการ gt; gt; gt; gt;http: www sktc ac th datas file 1615977732 pdf เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ gt; gt; gt; gt;http: www sktc ac th datas file 1615977811 pdf

^