เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค-19
เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิค-19

08 ก.ค. 2564 0 80

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสไคไรน่า ๒๑๑๙ COMD 19 มีการแพร่ระบาดไปยังหลายพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จึงขอประกาศมาตรการในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

^