เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แจ้งกำหนดการ เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส.

กำหนดการ เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. รายละเอียด คลิ๊ก

Relate

^